Regulamin pobytu w domkach drewnianych „Osada Widok na Góry”

§ 1. Nasi goście zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i P.Poż. oraz postanowień Regulaminu dla bezpieczeństwa swojego, naszego oraz innych Gości.

§ 2. W każdym domku posiadamy miejsca noclegowe oraz wyposażenie dla maksymalnie 6-8 osób.

§ 3. Cena domku określona jest w cenniku i dotyczy wynajmu domku za 1 dobę (max. 6-8 osób). Do podanej ceny należy doliczyć opłatę klimatyczną 4,50 zł/ doba za osobę.

§ 4.  Rezerwacja pobytu w domkach wiąże się z koniecznością wpłaty zadatku w wysokości 20% kwoty pobytu na rachunek bankowy. Pozostała należność za pobyt, pomniejszona o zaliczkę, płatna jest z góry gotówką lub kartą na miejscu w dniu przyjazdu.

§ 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i Regulaminu.

§ 6. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

§ 7. Przed otrzymaniem kluczy do domku należy zameldować się na pobyt czasowy w recepcji. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, podpisać regulamin oraz zgodę RODO.

§ 8. Jesteśmy obecni przy wydaniu kluczy do domków i bramy wjazdowej jak i przy odebraniu domku oraz wymeldowaniu się naszych Gości, chyba że uprzednio umówiono z gośćmi inną formę odbioru domku. Domki należy zdać w takim samym stanie czystości jaki się odebrało.

§ 9. Goście zakwaterowani w domkach mogą korzystać z miejsc parkingowych znajdujących się na terenie obiektu. Parking jest bezpłatny, monitorowany, niestrzeżony i zamykany.

§ 10. Obowiązkiem naszych gości jest zapoznanie się listą wyposażenia, którą znajduje się w każdym domku.

§ 11.  Nie można przekazywać domku do wynajęcia osobom trzecim, pod rygorem kary umownej 1000 zł.

§ 12. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, niezawinione przez właściciela obiektu, nie uprawnia do obniżenia ustalonej kwoty za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu na tydzień przed planowanym pobytem nie uprawnia Klienta do roszczenia zwrotu wpłaconej zaliczki.

§ 13. Wszystkie usterki sprzętu, uwagi itp. należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. Samodzielne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu domków są zabronione.

§ 14. Każdy z Gości jest zobowiązany do szanowania wszelkiego wyposażenia domków. O jakichkolwiek szkodach należy natychmiast zawiadomić właściciela. Za powstałą szkodę z winy Gości lub braki w wyposażeniu domku Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

§ 15. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie, korzystanie z placu zabaw przez dzieci powinno odbywać się pod opieką osoby dorosłej.

§ 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w obiekcie, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, biżuterię, dokumenty, elektronikę.

§ 17. Goście przebywający na terenie naszego obiektu ubezpieczeni są we własnym zakresie.

§ 18. Zgubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się poniesieniem przez Gości opłaty w wysokości 500 zł.

§ 19. Niewymeldowanie się z obiektu w określonych godzinach doby noclegowej bez uzgodnienia tego faktu z właścicielem o ponad jedną godzinę powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50% ceny za ostatnią dobę.

§ 20. Przedłużenie pobytu ponad ustalony termin możliwe jest po uzgodnieniu z właścicielem, o ile w danym terminie są wolne domki. Może to wiązać się z koniecznością przeniesienia do innego domku.

§ 21. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 06:00.

§ 22. Zastrzegamy sobie prawo do żądania opuszczenia obiektu przez Gości, którzy nie przestrzegają Regulaminu, w szczególności zakłócających spokój i wypoczynek innym Gościom przebywającym na obiekcie, bez zwrotu kosztów.

§ 23. Osoby niezameldowane (odwiedzające Gości) mogą przebywać na terenie obiektu po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi, lecz nie dłużej niż do godz. 22:00.

§ 25. Ze względu na drewnianą konstrukcję, w domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świec, używania własnych kuchenek i farelek oraz smażenia ryb. Grillowanie czy palenie ogniska na obiekcie możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 26. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz, w miejscu do tego wyznaczonym (przy popielnicy).

§ 27. Bardzo chętnie przyjmujemy Gości ze zwierzętami domowymi pod warunkiem że nie śpią na kanapach czy w łózkach z pościelą. Prosimy o uprzedzeniu właściciela o chęci zabrania pupila w momencie rezerwacji. Psy powinny mieć aktualna książeczkę czepień, kaganiec (na wszelki wypadek) i smycz. Właściciele mają obowiązek sprzątać odchody itp. po swoich pupilach. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego wypoczynku

Właściciele Osada Widok na Góry